Barwagen
http://www.bacos-nms.de/bacos-bar--cocktailservice/bilder/barwagen.html

©BACOS Bar-& Cocktailservice 2016